Kenya

Daniel Masaga startet i 1964 opp sin egen møtevirksomhet sammen med noen andre brødre. Dette var starten for Ogada Church og i årenes løp har virksomheten (som bærer navnet Gospel Commission Fellowship) bredt seg ut over store deler av staten Nyanza, senere også til andre deler av Kenya og også langt inn i Tanzania. De senere år har det også kommet besøk fra Uganda. Fra den spede begynnelse i Ogada har virksomheten vokst og det plantes stadig nye forsamlinger både i Kenya og Tanzania. Når de en gang i året samles til konferanse i Ogada, er det ikke uvanlig at det kommer mellom 4 og 5 tusen mennesker. Det er vekkelse, og evangeliets kraft virker!

Vekkelse

Vekkelse i Giribe

Gjennom mange år gikk Daniel til fots eller benyttet sykkel for å besøke de som bodde mest avsidesliggende. Veldig mange steder finnes det ikke veier, slik at eneste mulighet for å komme frem er å gå eller benytte en sykkel. For noen få år tilbake hjalp IRR Mission Daniel slik at han fikk sin egen motorsykkel. Med denne kan han nå besøke flere av menighetens mennesker og også nå ut til nye som trenger hjelp. Daniel forteller at sykkelen er til stor hjelp i hans arbeide. Vi har også selv fått anledning til å være med Daniel på en dagstur i bushområdene og vi forstod da virkelig nødvendigheten av denne sykkelen.

Daniel på MC

Enkere å komme frem med motorsykkel