Bibelskolen

Etter en byggeperiode på noen månder stod bibelskolen ferdig og ble innviet i Februar 2009. For oss som var med om åpningen av denne, så var det en helt spesiell opplevelse. Vi kunne ikke på forhånd forestilt oss hvor stort dette var for Daniel. Helt siden 1962 hadde han båret på denne visjonen. Nå stod bygget der fullt ferdig foran ham. Til åpningsmøtet var også en tidligere leder av Assemblies of God i Kenya. Han viste seg å være en bardomsvenn av Daniel og de hadde gått sammen på bibelskolen i sin ungdom. Det var mye sang og mange som skulle si noe denne dagen. Alle evangelistene var samlet og det var et jubelmøte hvor vi kunne kjenne en herlig atmosfære. Å forkynne evangeliet i dette møte med så mange evangelister, Herrens tjenere og representanter for myndighetene var en utfordring. Vi fikk oppleve i sannhet at Herren stod med oss og vi fikk kjenne hvordan hele menigheten støttet opp om budskapet som Herren hadde lagt i våre hjerter.

Alle følger med i spenning når snora skal klippes

Alle følger med i spenning når snora skal klippes

Selve åpningen var etter søndagsmøte. Hele menigheten marsjerte til bibelskolen, og det ble foretatt en høytidelig åpning. Øivind Flaten holdt tale og åpnet offisielt bibelskolen da den røde tråden ble klippet av til kontorfløyen i bygget.  Det var sang og bønn inne i alle rommene. Foreløpig var rommene tomme, men etter innvielsen gav vi midler til innkjøp av stoler til begge klasserommene og kontoret, samt pult til lærerene.

Bibelskolen i Giribe

Bibelskolen i Giribe

Alle evangelistene samlet når bibelskolen ble åpnet

Alle evangelistene samlet når bibelskolen ble åpnet

I tiden som har gått siden åpningen har mange fått undervisning gjennom denne skolen. Daniel er også veldig ivrig i å plante trær og blomster og det har virkelig blitt pent i området rundt skolen. De har også fått en bibellærer i tillegg til at Daniel selv underviser.

Daniel underviser evangelistene

Daniel underviser evangelistene

Nå står nye byggetrinn for tur og det skal settes opp et eget bygg for overnatting, samt en spisesal med tilhørende kjøkken. Vi har tro til Herren om at han vil velsigne dette og sørge for at nødvendige midler kommer inn. Denne skolen er utrolig viktig for at det verket som Daniel har begynt skal leve videre og at mange sjeler kan reddes for himmelen.