Barnehjemmet i Trivellore

Barnehjemmet i Trivellore

Året 1996 var på mange måter et veldig spesielt år for IRR Mission. Gjennom en årrekke hadde vårt arbeide kun vært konsentrert om Kenya, men nå ville Herren at vi skulle utvide våre landemerker. Etter et besøk i India høsten dette året, startet det opp både med evangelisering og ikke minst barnehjem.

Barna samlet på gresset foran barnhjemmet

 

Oppføringen av et nytt barnehjem startet opp nesten umiddelbart, og stod ferdig i januar 2000. I første etasje på dette bygget er det møtelokale, og her samles lokalmenigheten og barna på barnehjemmet seg til møter. I årene siden IRR overtok ansvaret for dette hjemmet, har det vært til stor hjelp for mange barn. Det er også stadig behov for omgjøringer og utvidelser. For øyeblikket er det arbeidet med å ferdigstille rommene over spisesalen, samt vedlikehold på bygningene som har fokus.

En utrolig glede hos barna

 

På det meste har vi hatt nærmere 130 barn på barnehjemmet. Etter en omlegging og restrukturering av den daglige driften har vi de senere årene lagt på mellom 60 og 70 barn. Hovedansvaret for barnehjemmet er det Rebecca som har og med seg i styret for driften har hun sin mann Stephen og Job. I tillegg arbeider har vi seks arbeidere som sørger for at barna har mat, rene klær og ellers alle behov som barna har. Ved siden av dette har vi også hjelpelærer som kommer flere ganger i uken for å hjelpe barna med lekser.