Nyheter

Misjonsmøte den 20. juni

I forbindelse med at Daniel og Robert Masaga er i Norge har vi avholdt et misjonsmøte. Nærmere tretti mennesker samlet seg og det ble en fin ettermiddag og kveld med misjon i fokus. Alfred Richter og to av brødrene fra Polen hadde også tatt turen til Norge for å være med på denne samlingen. Daniel Masaga forkynte troens ord og flere søkte frem til forbønn i ettermøte.

Daniel forkynner evangeliet med kraft og overbevisning

Det ble orientert om misjonsarbeide i Kenya og Tanzania og Daniel fortalte ivrig både fra det arbeidet som vi støtter.  Gjennom sang, vitnesbyrd og forkynnelse fikk vi kjenne at himmelen åpnet seg og mennesker fikk oppleve Herrens velsignelse. Det ble sunget både på norsk, engelsk, polsk, swahili og luo.

Det er godt å komme sammen med brødre og søstre!

Vi bestillte pizza denne kvelden og praten gikk livlig rundt bordene. Det ble en fin kveld og mange benyttet anledningen til å samtale med Daniel, Robert og brødrene fra Polen. En kopp kaffe og en liten sjokoladebit ble det også tid til.

Daniel og Robert gledet seg over å være sammen oss i IRR denne dagen.

 

Sosialarbeideren på plass i Giribe.

Aseto

I den senere tid har det kommet nye krav og retningslinjer vedrørende drift av barnehjem i Kenya. Som en følge av dette er det nå kommet en ny arbeider på barnehjemmet. Han heter Aseto Elly Otieno og er utdannet sosialarbeider. Han vil ha ansvar for oppfølging av barna, spesiellt i forhold til skole og helse. Ved siden av dette vil han også inneha det daglige ansvaret for barnehjemmet.

Aseto Elly er 36 år gammel og har studert sosialarbeid og samfunnsutvikling ved college i Kisumu. Han var ferdig med sin utdannelse i 2009.  Aseto Elly kommer fra en kristen familie og er selv også personlig kristen. Han er gift og har et barn. Kona hans går fortsatt på college.