Misjonsmøte

I forbindelse med at Daniel og Robert Masaga er i Norge har vi avholdt et misjonsmøte. Nærmere tretti mennesker samlet seg og det ble en fin ettermiddag og kveld med misjon i fokus. Alfred Richter og to av brødrene fra Polen hadde også tatt turen til Norge for å være med på denne samlingen. Daniel Masaga forkynte troens ord og flere søkte frem til forbønn i ettermøte.

Daniel forkynner evangeliet med kraft og overbevisning

Det ble orientert om misjonsarbeide i Kenya og Tanzania og Daniel fortalte ivrig både fra det arbeidet som vi støtter.  Gjennom sang, vitnesbyrd og forkynnelse fikk vi kjenne at himmelen åpnet seg og mennesker fikk oppleve Herrens velsignelse. Det ble sunget både på norsk, engelsk, polsk, swahili og luo.

Det er godt å komme sammen med brødre og søstre!

Vi bestillte pizza denne kvelden og praten gikk livlig rundt bordene. Det ble en fin kveld og mange benyttet anledningen til å samtale med Daniel, Robert og brødrene fra Polen. En kopp kaffe og en liten sjokoladebit ble det også tid til.

Daniel og Robert gledet seg over å være sammen oss i IRR denne dagen.