Trivellore – vedlikeholdsarbeide igang

Arbeidet med å gjøre ferdig bygningene i Trivellore starter opp i disse dager. I etasjen over spisesalen i det gamle bygget skal rommene gjøres ferdig. Utvendig skal det også settes opp forsvarlig rekkverk og det skal pusses og males. Lekkasjer skal tettes, vinduer skal repareres og den utvendige fasaden på begge bygningene skal males. En del av takflisene må også skiftes ut. Det er et relativt omfattende arbeide som nå starter opp og vi vil fortløpende komme med rapporter fra fremdriften i arbeidet.