Skattefradrag

I 2011 mistet alle frivillige organisasjoner muligheten for skattefradrag. For å fortsatt inneha denne muligheten, måtte alle søke på nytt. IRR Mission søkte også om dette og har siden 2011 hatt denne godkjenningen. For inntektsåret 2017 er grensen for fradrag maksimalt kr 30.000.
Vi her i IRR Mission vil sørge for at alle som tidligere har benyttet seg av denne ordningen også vil få dette for 2017.
Dersom du ønsker denne ordningen, send oss en epost eller kontakt oss på telefon 41200094.
Lista over hvilke organisasjoner som er godkjent kan du finne på Skatteetatens sider.