Wojtek Kulczinsky

Wojtek Kulczynski har reist hjem til Herren.

Onsdag den 25. januar mottok vi den triste beskjeden om at vår kjære bror og medarbeider Wojtek Kulczynski har reist hjem til Herren. Wojtek er født og oppvokst i Polen og av yrke var han språklærer i engelsk. I 2006 flyttet han til Norge og begynte straks å lære seg norsk ved siden av å jobbe i ulike byggefirmaer. Relativt raskt lærte han seg det norske språket og bestod den nødvendige eksamene for å få arbeide som lærer. De senere årene har han arbeidet som morsmålslærer i grunnskolen her i Fredrikstad. Wojtek var god likt og pliktoppfyllende i sitt arbeide. Han var også en trofast medarbeider for IRR Mission og en av hans hovedoppgaver har vært å oversettelse til polsk. Det er først og fremst misjonsbrevet som han har arbeidet med, men også brosjyremateriell og videofilmer har han hjulpet til med.

For oss her i Fredrikstad har han også vært en trofast bror i Herren. Du kunne alltid regne med Wojtek og han var trofast i sin gjerning. Når vi trengte hjelp var han alltid der, og det var en glede å få være sammen med ham. Til tross for sin alvorlige sykdom var han trofast og takknemlig for alle som besøkte ham. Under tiden på sykehuset mottok han besøk både fra inn- og utland. Nå tidlig i januar kom en kjær bror helt fra Canada for å besøke Wojtek. Wojtek hadde arbeidet tett sammen med ham under de årene han virket som forkynner i Polen.

Under årene som Wojtek har bodd her i Fredrikstad, har han fått mange venner. Både i menighet, misjonsarbeid og ikke minst i sitt arbeide fikk han en stadig bredere vennekrets. Det er med sorg i hjertene at de mottok beskjeden om at Wojtek ikke lenger er iblandt oss. Han arbeidet ved flere av grunnskolene her i Fredrikstad, og vi har fått tilbakemeldinger om at han er dypt savnet. Wojtek var en gledesspreder og et lyspunkt for mange, og han gikk aldri av veien for å hjelpe noen.

Vi må heller ikke glemme hans nærmeste familie i Polen. Savnet etter Wojtek er stort og det var med tårer i øynene de kom til Norge for noen få dager siden. Minnene strømmer på og tankene er mange. De trenger støtte, omsorg og forbønn i dagene som ligger foran.

Vi minnes Wojtek og alt som han har betydd for så mange.

Begravelsen vil finne sted fredag 3. februar kl. 11.00 ved Leie Gravlund her i Fredrikstad.