Fadderbarn

Bli fadder idag!

 

Du kan være med å utgjøre en forskjell.

Gjennom ditt fadderskap er du med å gi et barn en bedre fremtid. Barnet får en trygg ramme på barnehjemmet og blir godt ivaretatt av noen som bryr seg. Det få mat, klær, omsorg og ikke minst skolegang. Gjennom skolegang får barnet en mulighet til å få seg en utdannelse og senere en jobb.

På barnehjemmet er det trygge rammer og det er også mye tid til lek. Selvfølgelig blir også barnas helse ivaretatt gjennom jevnlige helsekontroller. Mange av barna har en vanskelig bakgrunn og tryggheten og omsorgen fra noen som bryr seg om dem er veldig viktig. Når tårene kommer er det godt å ha et trygt fang å sitte på og vite at noen bryr seg. Våre arbeidere er der for barna og vi har i årenes løp fått mange tilbakemeldinger fra barn som har vokst opp på barnehjemmet.

 

Hvorfor skal du bli fadder?

Du kan være med å gi et barn en trygg oppvekst, skolegang og en plattform å bygge videre på i livet. Å hjelpe noen som ikke selv har muligheter kjennes godt. Barnet du er med å hjelper setter også umåtelig stor pris på din hjelp og kan ikke få takket deg nok. Trygge rammer, lek og skolegang gir barnet en fantastisk plattform å bygge videre på. Mulighetene for videre skolegang og jobb ligger åpne, nettopp fordi du var med å rekke ut en hjelpende hånd.

Hva koster et fadderskap og hva blir pengene brukt til?

Et fadderskap koster 250 kroner i måneden. For dette beløpet får barnet en plass på barnehjemmet, mat, klær, helsesjekk og skolegang. Barnet får godt stell og følges opp av de som arbeider på hjemmet.

 

Hvem kan jeg bli fadder for?

IRR Mission har barnehjem både i Kenya og i India. Du velger selv hvilket av disse du vil støtte og angir det på din innbetaling.

Informasjon.

Du vil hver måned motta informasjon om IRR Mission sitt arbeide, herunder også informasjon om hvordan det går på barnehjemmene.

 

Administrasjon.

Vi arbeider kontinuerlig for å holde våre kostnader så lave som mulig. Alt arbeide baseres på frivillig dugnad, slik at det kun er faktiske kostnader knyttet til driften som belastes våre regnskaper.

Skattefradrag

Gir du 500 kroner eller over i året kan du få skattefradrag. Bidrag til IRR Mission kan gi inntil 20000 kroner (ny grense fra og med 2015) i skattefradrag på inntekten, men da må du sende oss ditt fødselsnummer. Vi vil  da innberette bidraget ditt til Skattedirektoratet.
Vi må sende innberetningen til Skattedirektoratet innen 1. mars for å få bidraget med på forhånds utfylt selvangivelse. Etter 1. mars må du selv korrigere post 3.3.7 i selvangivelsen.

 

Hvordan bli fadder?

Dette kan du gjøre på flere måter.

  • Registrere en innbetaling på kr. 250,- til vår bankkonto. Skriv “Fadderbarn Kenya” eller “Fadderbarn India” i merknadsfeltet.
  • Sende oss en epost
  • Ta kontakt med oss på telefon

 

Kontaktinformasjon

IRR Mission

Postboks 600

1612 Fredrikstad

 

Bankkonto:      1000.11.79913

Telefon:           41200094

Epost:              irr@irr.no

Nettsider:         www.irr.no

 

Du kan være med å gi disse barna en trygg og sikker fremtid!